Menu Sluiten

Inmiddels zijn we namens de gezamenlijke kerken in oktober 2023 gestopt met Zangavond Viskenij. Dit is nu overgegaan naar Zondagavondzang Baflo. In 2019 zijn we door corona begonnen met zingen op de Zondagavond.

Nu zingen we wekelijks op de zondagavond in Baflo in  NGK ” Het Anker”  of de Immanuelkerk Protestantse Gemeente Baflo. We starten elke zondagavond om 19.00 uur tot ongeveer 19.45 uur. 

Iedereen kan verzoeknummers aanvragen via deze website of via email: ghdoornbos@live.nl
Verjaardagen, een overlijden, overal maken we als het kan een plekje voor.

Iedereen is van harte welkom op zondagavond, we houden elke week een collecte voor de onkosten.
Hiervan betalen we eventueel een zanggroep, koren, muzikanten enz.

Na afloop is er een mogelijkheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.


Hieronder het archief van Zangavond Viskenij 

Betrokkenheid Zangavond

In 1997 ging ik samen met mijn moeder en een buurvrouw op visite bij de vader van onze buurvrouw in Zorgcentrum Viskenij in Baflo. Het oude gebouw was een gezellig gebouw. Een grote koffiezaal waar bewoners konden samenkomen en ook werd er elke maand, van september tot april, één keer per maand een zangavond gehouden. Dit werd georganiseerd door de samenwerkende kerken uit Baflo. Nu de Protestantse Gemeente Baflo en de Geref. Kerk. Vrijgemaakt. In 1997 waren er 3 mensen die de leiding hadden dat waren Mevr. Ten Boer, dhr. P. Bregman en dhr. F. de Boer. We werden in de hal op een betreffende avond uitgenodigd door mevr. Ten Boer, of we mee kwamen zingen. Dit hebben we toen gedaan, en gelijk na afloop werd ik gevraagd, of de jonge kerel Geert ook even zin had om mee te helpen de zaal weer op te ruimen, met tafels verslepen en stoelen. Ik was toen 17 jaar. En dat beviel me toen zo goed dat ik de volgende maand besloot om er weer heen te gaan. De oude heer Reker, sloot altijd de microfoon aan in de zaal, was bijna 100 jaar oud. En zo ben ik nog steeds actief bij de Zangavond.

Hulp Zangavond

In 1997 was het nog de gewoonte om de zangavond aan te kondigen op de glazen deur van de zaal met een handgeschreven uitnodiging. In deze moderne tijd bood ik aan om posters te maken op de computer. Dit vond ik toen al leuk werk, posters ontwerpen.

Na de verbouwing tot een compleet nieuw gebouw in Baflo kregen we een veel kleinere zaal. Ik heb een bepaalde tijd na Grietje Sirks de liturgie boekjes getypt. Nadat dhr. Bregman en dhr. de Boer overleden waren kwam ik beetje in de rol als coördinator van de Zangavond. Ik zocht via de kerken weer nieuwe mensen om een meditatie te houden. Later is dhr. H. Meerveld erbij gekomen en deden de predikanten van de kerken wat meer mee. Ik heb de zangavond uitgebreid met zanggroepjes, wat nu nog steeds zo is. En sinds 2012 hebben we een slotzangavond georganiseerd in de kerk met het Geref. Groninger Mannenkoor, en nog een paar koren meer. We hebben toen een collecte gehouden voor de onkosten en daarvoor hebben we een electrisch beamer projectiescherm aangeschaft voor Zorgcentrum Viskenij.

Ik zelf heb een beamer aangeschaft via marktplaats en nu kan iedereen in deze moderne tijd groot letter lezen vanaf de beamer. Elke maand typt mevr. Janke de Roo de liederen uit in Powerpoint, en bedien ik op elke Zangavond, via de laptop de presentatie. Een paar jaar geleden zijn we samen gesprekken aangegaan met de kerken en is er een tweedehands orgel gekomen, zodat we nog jaren plezier eraan kunnen beleven, samen aan de zangavonden. Ook is er inmiddels sinds Januari 2019 nieuwe geluidsapparatuur gekocht.

De zangavond is ontstaan in 1981. Opgericht door dhr. G.J. Sikkema en ds. van der Schaft. Het is heel bijzonder dat zo’n zangavond wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken. We zingen liederen, psalmen, liederen uit het Liedboek voor de kerken, Johannes de Heer en het Evangelisch Liedboek en uit het nieuwe Liedboek. Er wordt een meditatie gedaan, gedichten voorgelezen. Vrijwilligers schenken koffie en thee.